•  
 •  
 •  
 •  

Poprodejní péče

Záruka na vozidlo

Prodejce poskytuje záruku na výrobní vady vozidla v délce 24 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet dnem předání vozidla kupujícímu a není omezena počtem ujetých kilometrů. V prvních šesti měsících záruční doby se práva vyplývající ze záruky u kupujícího, který není podnikatelem řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Podmínky záruky a její rozsah po uplynutí prvních šesti měsíců záruční doby (u kupujícího, který je podnikatelem a vozidlo zakoupil za účelem používání při své podnikatelské činnosti po celou její dobu) se řídí následujícími ustanoveními.

Za určitých podmínek poskytuje prodejce dále záruku prodlouženou nad 24 měsíců týkající se vad laku (36 měsíců od předání vozidla) a prorezavění (8 let od předání vozidla).

Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek.

Kupující má právo na obnovení provozuschopného stavu vozidla bezplatnou opravou nebo výměnou dílů, které jsou nepoužitelné nebo neschopné provozu z důvodu výrobní vady.

Opravy jsou bezplatné a zahrnují:

 • opravu nebo výměnu vadného dílu
 • náklady vynaložené na mzdu pracovníka, který provádí opravu nebo výměnu vadného dílu
 • náklady vynaložené na spotřební materiál nezbytný pro provedení opravy.

 

Provedení opravy se zaručuje v době přiměřené jejímu rozsahu a nutné k opatření příslušných náhradních dílů, pokud nebudou na skladě. Oprava bude provedena tak, aby došlo k obnovení bezpečného a provozuschopného stavu vozidla při zachování standardní kvality.

Způsob opravy či výměny dílů stanovuje autorizovaný servis Lancia v souladu s předepsanými postupy výrobce.

Oficiální servisní síť Lancia poskytuje záruku na všechna vozidla prodaná oficiální obchodní sítí Lancia bez jakýchkoli výdajů ze strany kupujícího, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Záruka pozbývá platnost, jestliže lze závadu uvést do spojitosti:

 • s úpravou, opravou nebo demontáží vozidla, jež byly provedeny mimo autorizované opravny obchodní / servisní sítě Lancia;
 • s úpravou vozidla bez předchozího schválení výrobcem;
 • s nedbalostí, nehodou, ponořením do vody, pozdním nahlášením závady, nevhodným používáním, účastí na sportovních soutěžích, úpravou a opravou vozidla s použitím neoriginálních náhradních dílů (tzn. náhradních dílů, jež nepocházejí od výrobce vozu) nebo dílů, které nejsou rovnocenné kvality.

 

Záruka se nevztahuje:

 • na přirozené opotřebení; zvlášť nepokrývá výměnu nebo doplnění oleje a výměnu například následujících komponentů: filtrů, zapalovacích svíček, stěračů předních a zadních skel, kotoučů spojky, předních a zadních brzdových kotoučů, brzdových destiček, bubnů a čelistí zadních brzd, řemenů pohonu příslušenství motoru, žhavících svíček, vstřikovačů vznětových motorů, koncovek výfuků, tlumičů zavěšení náprav;
 • na dodatečné provedení nástaveb a přestaveb karoserií nebo vestavěných zařízení;
 • na vozidlo, u kterého byl odpojen, opravován nebo modifikován počítač kilometrů a nebyl-li o tomto zásahu proveden zápis do záruční a servisní knížky s uvedením posledního stavu počítače kilometrů;
 • na škody, související s nemožností použití vozidla, následně vzniklé problémy a případné komerční ztráty.

 

Výrobcem neschválené doplňky

Lancia nenese žádnou odpovědnost za nesrovnalosti / závady způsobené montáží doplňků, které nejsou součástí řady originálních doplňků výrobce „Lineaccessori Lancia“.

Copyright © 2011FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o. Produced by Picabo.cz, a.s. | Používáním těchto stránek souhlasíte s Obchodními podmínkami
FCA Group | www.lanciatrendvision.com | www.lanciachannel.tv | www.lanciaforsocial.org